เปลี่ยน รูม รีโมท แอร์

ค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทไร้สาย พร้อมอุปรณ์ต่าง ๆ
ลำดับ
รายการ
ราคา
รับประกัน
1.
เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย
1,800 บาท
 1 ปี
2.
เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย ดิจิตอล
2,100 บาท
 1 ปี
3.
เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล
2,800 บาท
 1 ปี
4.
เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย รุ่นพิเศษ
3,200 บาท
 1 ปี
5.
เปลี่ยนเบรกเกอร์/ลูกเซอร์กิสพร้อมค่าแรง
400
 1 ปี

หมายเหตุ ราคาสามารถขึ้นลงได้ ตามราคาสำหรับยี่ห้อนั้น ๆ