เปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท

ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ของคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์
ลำดับ
รายการ
ราคา
รับประกัน
1.
เปลี่ยนแค็บรันคาปาซิเตอร์
1,650 บาท
1 ปี
2.
แค็บสตาร์ทคาปาซิเตอร์
1,650 บาท
1 ปี
3.
รีเลย์
1,750 บาท
1 ปี
4.
แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์
1,650 บาท
1 ปี
5.
แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์220.โวล์3สายไม่มีOL
3,250 บาท
1 ปี
6.
เปลี่ยนไทร์เมอร์
1,250 บาท
1 ปี
7.
สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์
150 บาท
1 ปี
8.
เปลี่ยนไฮ/โลเพรสเซอร์แอร์1-2 ตัน
2,700 บาท
1 ปี
9.
เปลี่ยนไฮ/โลเพรสเซอร์แอร์3-4ตัน
3,500 บาท
1 ปี
10.
เปลี่ยนโอเวอร์โหลด
1,000 บาท
1 ปี
11.
เปลี่ยนตาแมวตรวจเช็คน้ำยา 1-3 ตัน
2,550 บาท
1 ปี
 หมายเหตุ ราคาสามารถขึ้นลงได้ ตามราคา สำหรับยี่ห้อ นั้น ๆ