ติดตั้งแอร์ใหม่

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

สำหรับเครื่องใหม่ เฉพาะ กรุงเทพฯและปริมณฑล

BTU

ให้ท่อน้ำยา

ให้สายไฟ

เบเกอร์

ค่าติดตั้ง

9000-2000

5 เมตร

15 เมตร

1 ชุด

2,800

21000-28000

5 เมตร

15 เมตร

1 ชุด

3,300

29000-36000

5 เมตร

15 เมตร

1 ชุด

3,800

37000-44000

5 เมตร

15 เมตร

1 ชุด

5,300

ให้ขาแขวนคอยล์เย็น 1 ชุด ,  ให้รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร

กรณีต้องการขาแขวนคอยล์ร้อน คิดเพิ่ม 400 บาท

ส่วนเกินในการติดตั้ง

1.ท่อน้ำยาคิดเพิ่ม เมตรละ 350 บาท

2.สายไฟคิดเพิ่ม เมตรละ 35 บาท

3.รางครอบท่อ เมตรละ 350 บาท

รายละเอียดของอุปกรณ์ในการติดตั้ง

ท่อทองแดง ชนิดม้วน

BTU

หุน

ขนาด(OD)หนา(มิลลิเมตร)

หุน

ขนาด(OD)หนา(มิลลิเมตร)

9000-22000

5/16*(2หุนครึ่ง)

7.94/.040

1/2*(4หุน)

12.7/0.48

24000-33000

5/8*(5หุน)

15.88/0.54

3/8*(3หุน)

9.53/0.46

37000-44000

3/4*(6หุน)

19.05/0.61

1/2*(4หุน)

12.7/0.48

พร้อมอุปกรณ์กรองความชื้น (ดรายเออร์ – CH)

ฉนวนหุ้มท่อหนา 3 หุน (3/8″)

ใช้กับท่อทองแดง

ความหนา (นิ้ว)

1/2*(4หุน)

3/8*

5/8*(5หุน)

3/8*

พร้อมพันท่อน้ำยาด้วยเทปพันท่อน้ำยาชนิดเนื้อเรียบ

เบอรเกอร์/เซอร์กิต

เนชั่นแนลหรือเทียบเท่า

POLE

10,15,20,30,AMP

2

พร้อมฝาครอบ โดยใช้สายไฟ 2*4

ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง

รายการ

ขนาด

PVC

ท่อสีเทา

1/2*(4หุน)

ขายางรองคอนเดนซิ่ง

ประเภท

แบบ

ขนาด

ขายางรอง

กันสะเทือน

3″-4″

หมายเหตุ

1.ระยะเวลาการติดตั้งโดยประมาณ ขี้นอยู่ที่สถานที่ในการติดตั้ง

2.การติดตั้งแบบปกติทั่วไป กรณีต้องการติดตั้งแบบลูกค้าเป็นผู้กำหนดเรื่องวัสดุอุปกรณ์

3.ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น

วิศวะแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า