ติดตั้งแอร์เก่า

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศเก่าทั้งชุด
ทีมติดตั้งแอร์บ้าน ติดตั้งแอร์ ติดตั้งแอร์โรงงาน ย้ายแอร์ ถอดแอร์บ้าน ซ่อม ล้าง แอร์บ้าน เปิดทุกวัน 
เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล

BTU

ให้ท่อน้ำยา

ให้สายไฟ

ให้เบเกอร์

ค่าติดตั้ง

9000-20000

5 เมตร

15 เมตร

1 ชุด

3,000

21000-28000

5 เมตร

15 เมตร

1 ชุด

3,500

29000-38000

5 เมตร

15 เมตร

1 ชุด

4,000

39000-48000

5 เมตร

15 เมตร

1 ชุด

5,000

49000-60000

5 เมตร

15 เมตร

1 ชุด

6,000

ฟรี ขนส่งหรื่อติดตั้งต่างสถานที่ (ไม่คิดค่าตัด) พร้อมล้างทำความสะอาด

รับประกัน 60 วัน เฉพาะสาเหตุที่เกิดจากการขนส่งและการติดตั้ง

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฉพาะคอยล์เย็น
ทีมงาน ซ่อมแอร์ เช็คแอร์ ติดตั้งคอยล์เย็น ย้ายคอยเย็น ย้ายแอร์ ย้ายคอยร้อน ขยับแอร์ Move air
เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล

BTU

ให้ท่อน้ำยา

ให้สายไฟ

ค่าติดตั้ง

9000-2000

5 เมตร

15 เมตร

2,700

21000-28000

5 เมตร

15 เมตร

2,900

29000-38000

5 เมตร

15 เมตร

3,200

39000-48000

5 เมตร

15 เมตร

3,400

49000-60000

5 เมตร

15 เมตร

4,200

ฟรี ขนส่งหรื่อติดตั้งต่างสถานที่ (ไม่คิดค่าตัด) พร้อมล้างทำความสะอาด

รับประกัน 60 วัน เฉพาะสาเหตุที่เกิดจากการขนส่งและการติดตั้ง

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฉพาะคอยล์ร้อน
ช่างซ่อมแอร์ ช่างติดตั้งแอร์ ช่างย้ายคอยร้อน ขยับคอยร้อน ช่างล้างแอร์ ช่างย้ายแอร์ แอร์บ้าน
เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล

BTU

ให้ท่อน้ำยา

ให้สายไฟ

ค่าติดตั้ง

9000-20000

5 เมตร

15 เมตร

2,500

21000-28000

5 เมตร

15 เมตร

2,700

29000-38000

5 เมตร

15 เมตร

2,900

39000-48000

5 เมตร

15 เมตร

3,200

49000-60000

5 เมตร

15 เมตร

4,000

ฟรี ขนส่งหรื่อติดตั้งต่างสถานที่ (ไม่คิดค่าตัด) พร้อมล้างทำความสะอาด

รับประกัน 60 วัน เฉพาะสาเหตุที่เกิดจากการขนส่งและการติดตั้ง

ส่วนเกินจากการติดตั้ง

1.ท่อน้ำยาคิด เมตรละ 350 บาท

2.สายไฟ คิด เมตรละ 35 บาท

รายละเอียดของอุปกรณ์ในการติดตั้ง
ทีมงานซ่อมแอร์รั่ว ช่างซ่อมแอร์ไม่เย็น ช่างแอร์บ้าน ทีมช่างซ่อมแอร์ ทีมช่างล้างแอร์ ติดตั้งแอร์
ท่อทองแดง ชนิดม้วน

BTU

หุน

ขนาด(od)หนา(มิลลิเมตร)

หุน

ขนาด(od)หนา(มิลลิเมตร)

9000-22000

5/16*(2หุนครึ่ง

7.94/0.40

1/2*(4หุน)

12.7/0.48

24000-33000

5/8*(5หุน)

15.88/0.54

3/8*(3หุน)

9.53/0.46

37000-44000

3/4*(6หุน)

19.05/0.61

1/2*(4หุน)

12.7/0.48

พร้อมอุปกรณ์กรองความชื้น (ดรายเออร์ – CH)

ฉนวนหุ้มท่อหนา 3 หุน (3/8″)

ใช้กับท่อทองแดง

ความหนา (นิ้ว)

1/2*(4หุน)

3/8″

5/8*(5หุน)

3/8″

พร้อมพันท่อน้ำยาด้วยเทปพันท่อน้ำยา ชนิดเนื้อเรียบ

เบรกเกอร์/เซอร์กิต

เนชั่นแนลหรือเทียบเท่า

POLE

10,15,20,30 AMP

2

พร้อมฝาครอบ โดยใช้สายไฟ 2*4

ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง

รายการ

ขนาด

PVC

ท่อสีเทา

1/2*(4หุน)

ขายางรองคอนเดนซิ่ง(คอยล์ร้อน)

ประเภท

แบบ

ขนาด

ขายางรอง

กันสะเทือน

3″-4″

หมายเหตุ

1.ระยะเวลาการติดตั้งโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งจริง

2.การติดตั้งปกติทั่วไป กรณีต้องการติดตั้งแบบที่ลูกค้าต้องการเรื่องวัสดุอุปกรณ์

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทางร้าน แอร์สบาย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า